Interreligieuze dialoog

toenadering en dialoog

tussen religiesDe Stichting Cusanus ondersteunt verenigingen en selecteert projecten die de toenadering tussen religies bevorderen.


De religieuze conflicten in de wereld wekken soms de indruk dat een geloofsovertuiging het samenleven bemoeilijkt in plaats van zin geeft.


Een constructieve dialoog tussen de wereldgodsdiensten is daarom meer dan ooit noodzakelijk. De Stichting wil initiatieven in deze richting ondersteunen, die groeien vanuit de drie geloofsgemeenschappen zelf, die het geweld veroordelen, en dialoog en samenwerking een kans geven.


Belangrijkste projecten :


Witte Paters project "Arcre"

Sant'Egidio interreligieuze dialoog

Leerstoel Cusanus aan de KULeuven

Cusanus Grant aan de Universiteit Antwerpen

Sociale projecten

voor volwassenen en kinderen

in problematische situatiesDe Stichting Cusanus ondersteunt verenigingen en selecteert projecten die de sociale noden verhelpen van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.


De integriteit en persoonlijke inzet van de hulpverleners vormen daarbij een belangrijk criterium, alsook de transparantie en nabije opvolging van het project.


Belangrijkste projecten :


Michielshof nvso

Centrum Louise Marie vzw


Vierde pijler

onafhankelijke ontwikkelingssamenwerkingDe Stichting Cusanus ondersteunt verenigingen uit de zgn. "vierde pijler"-beweging en selecteert projecten die geleid worden door mensen die ter plaatse de handen uit de mouwen steken om de algemene levensomstandigheden te verbeteren van bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.


Belangrijkste projecten :


Aflam vzw